ADR prevozi – ena izmed skupin prevoza nevarnih snovi

Posebno rokovanje z blagom po ADR – Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti

selitveni servis speedyADR je evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). ADR vsebuje posebne predpise o cestnem prometu glede pakiranja, pritrjevanja in označevanja nevarnega blaga.

Prevoz nevarnega blaga, ADR prevoz, predstavlja veliko odgovornost za vse, ki to vrsto prevoza izvajamo. Prevoze nevarnega blaga so v preteklosti zaznamovale velike nesreče. Te nesreče pa so navadno bile posledica človeškega faktorja, nekompetentnega za rokovanje z nevarnim blagom.

Zavedanje nevarnosti pri izvedbi te vrste prevoza, ADR prevoza, je pomembno, da za opravljanje storitev izberete pravega izvajalca.


Posebno rokovanje z blagom po ADR – Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti


Speedy prevozi vam tako nudimo z izobraženim kadrom, veščim rokovanja z nevarnim blagom, 24/7 tudi te vrste storitev, torej prevoze nevarnih snovi, ADR prevoze.


Ne odlašajte in nas kontaktirajte.

Lep pozdrav,
Ekipa Speedy prevozi


Cena storitve se obračuna glede na obseg prevoza, torej prevoženih kilometrov, razdalje ki jo pri storitvi opravimo med objektoma/objekti, količine prepeljanih predmetov, pohištva, blaga, same zahtevnosti storitve…Vsekakor pa bomo poskrbeli, da bodo naše cene konkurenčne drugim ponudnikom prevozov in da boste postali ena izmed naših zadovoljnih strank.

Selitev s Speedy prevozi v slikah